T_GOOGLE_INDEX_1

L'escala

2012-10-10 16:04:46

lescalaempordacamallera

9

L'escala, un poble de l'alt Empordà!

comments

No comments

You cannot add comments without beeing registered.sign up for a free account!

Benvinguts a Vilaür, un petit poble situat a l'extrem sud de l'Alt Empordà i al costat del riu Fluvià. La informació que us oferim en aquesta pàgina vol ser eminentment pràctica i pretén reflectir, d'una banda, els trets bàsics i més característics del municipi: situació, patrimoni, serveis, oferta lúdica i cultural. De l'altra, les informacions relatives a l'activitat del propi Ajuntament, tràmits, expedients, planejament urbanístic, etc.

Saus, Camallera i Llampaies és un municipi de la comarca de l'Alt Empordà a la província de Girona, Catalunya. Fins octubre de l'any 2006 el seu nom oficial era solament «Saus i INCOFISA». En aquesta data es van afegir els noms dels antics municipis de Camallera i Llampayas (en la forma catalana Llampaies) al nom oficial. En l'actualitat la capital del municipi és Camallera on es troba la casa consistorial.

Saus, Camallera i Llampaies es un municipio de la comarca del Alto Ampurdán en la provincia de Gerona, Cataluña. Hasta octubre del año 2006 su nombre oficial era solamente «Saus e Incofisa». En esa fecha se añadieron los nombres de los antiguos municipios de Camallera y Llampayas (en la forma catalana Llampaies) al nombre oficial. En la actualidad la capital del municipio es Camallera donde se encuentra la casa consistorial.

 El nucli antic del poble es troba situat a la part més alta i és força reduït. S'hi destaca, vora l'església, quatre grans cases pairals -can Ferrer Pagès, can Feliu, can Ferrer Fàbrega i can Geli que pràcticament, es reparteixen la propietat de la majoria de les terres del terme parroquial. No és fins a la fi del segle XVIII que es construïren, a migdia, les cases del carrer Nou, i a llevant sorgí el Raval amb el carrer d'aquest nom i els del Mig i la Talaia (Nom que dóna pensar que existia una torre de guaita de la que segurament no es conserva res).

   De fet, ja existia d'abans, a migdia i vora el camí ral (reial) el veïnat de Sant Sebastià, de poques masies situades a l'entorn de la capella dedicada a aquest sant, del s. XVI. A partir del darrer terç del segle XIX, en una bona part gràcies a la construcció de l'estació ferroviària, el poble va créixer d'una forma una mica anàrquica, sobretot vers llevant pel pendent que baixa a l'església fins a l'estació, és a dir, fins a la vora de l'estany dessecat on hi ha el carrer Estany.

   Darrerament, encara, han sortit nous barris al S i S.E fins a ajuntar les cases de Sant Sebastià amb la resta del poble, del qual algunes cases del seu extrem septentrional són ja dins el terme veí de Vilaür.

upload