T_GOOGLE_INDEX_1

Camallera

2011-12-27 12:36:26

camallerasausllampaiesl'escalaalt-empordàbàscaracatalunyaemporda

13

 El nucli antic del poble es troba situat a la part més alta i és força reduït. S'hi destaca, vora l'església, quatre grans cases pairals -can Ferrer Pagès, can Feliu, can Ferrer Fàbrega i can Geli que pràcticament, es reparteixen la propietat de la majoria de les terres del terme parroquial. No és fins a la fi del segle XVIII que es construïren, a migdia, les cases del carrer Nou, i a llevant sorgí el Raval amb el carrer d'aquest nom i els del Mig i la Talaia (Nom que dóna pensar que existia una torre de guaita de la que segurament no es conserva res).

   De fet, ja existia d'abans, a migdia i vora el camí ral (reial) el veïnat de Sant Sebastià, de poques masies situades a l'entorn de la capella dedicada a aquest sant, del s. XVI. A partir del darrer terç del segle XIX, en una bona part gràcies a la construcció de l'estació ferroviària, el poble va créixer d'una forma una mica anàrquica, sobretot vers llevant pel pendent que baixa a l'església fins a l'estació, és a dir, fins a la vora de l'estany dessecat on hi ha el carrer Estany.

   Darrerament, encara, han sortit nous barris al S i S.E fins a ajuntar les cases de Sant Sebastià amb la resta del poble, del qual algunes cases del seu extrem septentrional són ja dins el terme veí de Vilaür.

comments

and

2012-01-09 14:27:28

camallera un poble de l'empordà!

You cannot add comments without beeing registered.sign up for a free account!

L'escala, un poble de l'alt Empordà!

Benvinguts a Vilaür, un petit poble situat a l'extrem sud de l'Alt Empordà i al costat del riu Fluvià. La informació que us oferim en aquesta pàgina vol ser eminentment pràctica i pretén reflectir, d'una banda, els trets bàsics i més característics del municipi: situació, patrimoni, serveis, oferta lúdica i cultural. De l'altra, les informacions relatives a l'activitat del propi Ajuntament, tràmits, expedients, planejament urbanístic, etc.

Saus, Camallera i Llampaies és un municipi de la comarca de l'Alt Empordà a la província de Girona, Catalunya. Fins octubre de l'any 2006 el seu nom oficial era solament «Saus i INCOFISA». En aquesta data es van afegir els noms dels antics municipis de Camallera i Llampayas (en la forma catalana Llampaies) al nom oficial. En l'actualitat la capital del municipi és Camallera on es troba la casa consistorial.

Saus, Camallera i Llampaies es un municipio de la comarca del Alto Ampurdán en la provincia de Gerona, Cataluña. Hasta octubre del año 2006 su nombre oficial era solamente «Saus e Incofisa». En esa fecha se añadieron los nombres de los antiguos municipios de Camallera y Llampayas (en la forma catalana Llampaies) al nombre oficial. En la actualidad la capital del municipio es Camallera donde se encuentra la casa consistorial.

upload